تماس : 02172036000
مطالب | فروشگاه | سبد خرید | ثبت نام / ورود

تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک


تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک در مجموعه گارانتی توسط مهندسین و تعمیرکاران متخصص به صورت کاملا حرفه ای صورت می گیرد. شرکت گارانتی نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک می باشد و تمامی تعمیرات ماشین ظرفشویی توسط نیروهای آموزش دیده و مجرب انجام می شود. برند جنرال الکتریک یکی از بهترین برند های ماشین ظرفشویی است اما ممکن است به هر دلیلی دچار خرابی شوند بنابراین نگران نباشید نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تمامی خدمات مربوط به خرابی را با ادوات مجهز تعمیر می نماید.

 

  تلفن واحد ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک : 02172036

ثبت درخواست تعمیر

 

در صورت هرگونه خرابی فقط کافیست با نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک با شماره موجود در وبسایت تماس بگیرید تا کارشناسان شما را در امر تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک راهنمایی نمایند.

 

نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک به صورت کاملا تخصصی تمامی نواقص و عیب های دستگاه شما را تعمیر می نماید. تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک ابتدا توسط سیستم عیب یابی بررسی می گردد و سپس به وسیله تکنسین های تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک سرویس می شود. شرکت گارانتی نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک در تهران می باشد و علاوه بر تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک ، تعمیر یخچال جنرال الکتریک و تعمیر ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را انجام می دهد.

 

تعمیر انواع ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT785SBNTS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT785SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer  PDT775SBNTS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT775SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT715SFNDS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDP715SBNTS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT715SBNTS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSM2260VSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SFNDS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT715SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDP715SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SBNTS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT715SMNES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT145SSLSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSM2200VWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSM2200VBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SFNDS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDP665SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SSNSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SMNES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT145SGLBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer PDT145SGLWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT226SSLSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT225SSLSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDP645SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SYNFS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SMNES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF645SMNES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF645SSNSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SGNWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT665SGNBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SSNSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT635HMMES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT605PFMDS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT630PFMDS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT635HSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GPT225SGLBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GPT225SSLSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GPT225SGLWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GPT145SSLSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT226SGLBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT226SGLWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT225SGLWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT225SGLBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF565SSNSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT565SSNSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF645SGNBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SGNBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF645SGNWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT645SGNWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT605PSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT630PSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF630PSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT630PMMES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT605PMMES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF640HSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF630PMMES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT535PSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF530PSMSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT530PMPES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF630PGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF530PMMES

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT630PGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT605PGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF640HGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT530PSPSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF630PGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT630PGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF640HGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT605PGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF535PSRSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF511PSRSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF510PSRSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3361KSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF530PGMCC

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT530PGPBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3360KSS

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF530PGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF530PGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDT530PGPWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF535PGRBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF535PGRWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF535PGRCC

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF511PGRBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF511PGRWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF510PGRBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF510PGRWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF510PGMBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GDF510PGMWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3301KBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3301KWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3300KWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD3300KBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD2100VWW

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD2100VBB

* تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک مدل GE Dish washer GSD2100VCC

 

مشکلات رایج ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

در لوازم خانگی برند های برتر دنیا مانند جنرال الکتریک هم ایراد هایی وجود دارد در این قسمت مشکلات رایج و عیب یابی ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک توضیح داده می شود:

 

دلیل صدای زیاد ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* پروانه را بررسی نمایید امکان دارد که شکسته شده باشد.

* خرابی بعضی قطعات مانند : کاسه نمد ، بلبرینگ ، تیغه بازو آبپاش و گیر کردن مواد غذایی باقی مانده بر روی آن می تواند باعث ایجاد صدای زیاد دستگاه شود.

با نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید تا با اعزام تعمیرکار مشکل دستگاه را رفع نمایند.

 

علت نشتی آب در ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* ابتدا شیر تخلیه را چک کنید تا به درستی بسته شده باشد و سپس  شلنگ ها را بررسی نمایید تا حفره نداشته باشند.

* امکان دارد پمپ تخلیه دچار مشکل شده باشد که باید تعمیر گردد.

* امکان دارد که واشر درب ، بازوهای اسپری کننده ، شناور و کلید آن ، دیسپنسر و گرومت ها و شیر ورودی دچار خرابی شده باشند که باید با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک جهت رفع خرابی تماس بگیرید.

 

دلیل روشن نشدن ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* درب را بررسی نمایید زیرا اگر به درستی بسته نشده باشد فرمان روشن شدن دستگاه صادر نمی شود و دستگاه شروع به کار نمی کند.

* تایمر را چک کنید تا دچار خرابی نشده باشد در صورت خرابی باید تعمیر و یا تعویض گردد.

* امکان دارد فیوز برق پریده است و در صورت استفاده از محافظ برق ممکن است مشکل از آن باشد.

 

علت گرم نشدن آب در ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* امکان دارد که قطعات المنت ، ترموستات و سیم های رابط و مدار کنترل دچار خرابی شده باشند با نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید تا با اعزام تعمیرکار مشکل دستگاه را حل نمایند.

 

دلیل عدم آبگیری در ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* اگر درب بسته نشده باشد عمل آبگیری انجام نمی گیرد پس بررسی نمایید و درست آن را ببندید.

* احتمال دارد میکروسوئیچ درب خراب شده باشد که باید آن را تعویض نمایید.

* ممکن است پمپ ظرفشویی دچار نقص شده است.

* اگر شیربرقی درست متصل نشده باشد می تواند باعث عدم آّبگیری دستگاه شود.

* شناور و تایمر را بررسی نمایید امکان دارد که خراب شده باشند.

در صورت خرابی هر یک از قطعات با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید تا  نسبت به تعمیر و تعویض قطعات شما را راهنمایی نمایند.

 

علت خشک نشدن ظرف ها در ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک چیست؟

* به ظروف در داخل دستگاه دقت نمایید تا درست چیده شوند.

* میزان مایع در دستگاه باید کافی باشد و از مایع با کیفیت استفاده نمایید در غیر این صورت می تواند خشک نشدن ظروف شود.

* اگر تنظیمات بهم ریخته باشد از علل دیگر خشک نشدن ظروف است.

* خرابی ترموستات ، المنت و دریچه ها می تواند منجر به ایجاد این مشکل شود.

 

خطاهای ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

C1/C2: خطای نقص در پمپ تخلیه و شلنگ تخلیه

C3: خطای تخلیه نشدن آب دستگاه

C4: خطای پرشدن آب در دستگاه

C5: خطای کاهش سطح آب برای شستشو و ایجاد نقص در شیربرقی

C6: خطای کاهش و کم بودن دمای آب

C7: خطای نقص در المنت حرارتی

C8: خطای گرفتگی در دیسپنسر ماده شوینده

PF: خطای کاهش و یا افزایش جریان برق

F2: خطای مشکل در ارتباط برد الکتررونیکی

F3: خطای بهم ریختن تنظیمات برد کنترل

F5: خطای مشکل در ارتباط برد کنترل

F16: خطای زیاد بودن دمای آب

F33: خطای خرابی در میکروسوئیچ درب

F34: خطای وجود نشتی آّب

F48/F49/F52: خطای نقص مربوط به سنسور رطوبت

F50/F51: خطای نقص درسنسور دما

F64: خطای مربوط به قطعه اینورتر

F65: خطای نبودن آب در دستگاه شناسایی به وسیله برد کنترل

F80/F69: خطای نبودن آب در دستگاه شناسایی به وسیله سنسور رطوبت

F97: خطای مربوط به نقص هیتر

F98: خطای مربوط به مشکل در تخلیه آب

F144/ F145: خطای نقص و یا خرابی در برد کنترل اینورتر

F146: خطای مشکل در پمپ گردش آب

F147: خطای نقص در پمپ تخلیه

 

خدمات تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر برد الکترونیکی ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر شیربرقی ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر هیدرواستات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر موتور شستشو ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر هیتر و ترموستات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر سنسور دما ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر و تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعمیر و تعویض المنت کف ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعویض درخت سیم کشی ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعویض میکروسوئیچ فولوتر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعویض غلطک قفسه ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

* تعویض فیلتر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

 

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک

تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک نیازمند دانش و اطلاعات تخصصی در این زمینه می باشد که مهندسین مجموعه گارانتی تمامی اطلاعات لازم را جهت تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک در اختیار دارند. مجموعه گارانتی نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک در تهران می باشد و تمامی خدمات مربوط به تعمیر ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک را به صورت کاملا تخصصی انجام می دهد. در صورت هرگونه خرابی فقط باید با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید تا مشاورین و کارشناسان شما را در امر تعمیرات ماشین ظرفشویی جنرال الکتریک راهنمایی نمایند. شرکت گارانتی همه روزه از ساعت 10 صبح الی 7 شب به غیر از جمعه ها و روزهای تعطیل آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشد.

 

 

نویسنده :

تاریخ انتشار : 1399/11/14

آخرین تغییرات :1399/11/25


به این مقاله امتیاز بدهید :
تعداد امتیاز دهندگان   3   پایین ترین امتیاز   5.00   امتیاز متوسط   5.0   بالاترین امتیاز   5.00